preskoči na sadržaj

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice

Katalog informacija

 

SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA

                        N A Š I C E

KLASA: 035-01/11-01/1.

URBROJ: 2149-11-01-11-02.

Našice, 15. prosinca 2011.

KATALOG  INFORMACIJA

  1. UVODNE  ODREDBE

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice s obzirom na svoj djelokrug posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama kojima raspolaže Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektoničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njeno objavljivanje:

-          onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,

-          onemogućilo rad tijela koja vrše upravni, inspekcijski nadzor odnosno nadzor zakonitosti,

-          povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

 

  1. SADRŽAJ  KATALOGA

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice je javna ustanova čija je djelatnost odgoj i srednje obrazovanje mladeži i odraslih koje obuhvaća opće obrazovanje i srednje stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje, a koje se ostvaruje u skladu s odobrenjem za rad Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Informacije u katalogu su razvrstane prema ustrojstvenim jedinicama Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice koje raspolažu pojedinim informacijama:

  1. Ravnatelj
  2. Računovodstvo
  3. Tajništvo

Ravnatelj raspolaže sljedećim informacijama:

 

Rb

Informacije

Opis sadržaja

Način osiguravanja pristupa informaciji

Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informaciji

1.

Podaci

Unutarnje ustrojstvo-organizacija

preslika uz zahtjev

U zakonskom roku

2.

Očitovanje

 

 

 

3.

Program

Godišnji plan i program rada

web stranica

preslika uz zahtjev

U zakonskom roku

4.

Odluke

Odluke ravnatelja

preslika uz zahtjev

U zakonskom roku

5.

Suglasnosti

Suglasnosti ravnatelja za radna mjesta

preslika uz zahtjev

U zakonskom roku

 

Računovodstvo raspolaže sljedećim informacijama:

 

Rb

Informacije

Opis sadržaja

Način osiguravanja pristupa informaciji

Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informaciji

1.

Izvješće

Godišnja, polugodišnja izvješća o financijskom poslovanju – prihodi, primici, rashodi i izdaci, izvori financiranja

Preslika uz zahtjev

U zakonskom roku

2.

Izvješće

Financijski plan

Preslika uz zahtjev

U zakonskom roku

3.

Izvješće

Statistička izvješća

Preslika uz zahtjev

U zakonskom roku

4.

Podaci

Podaci o plaćama, naknadama i drugim isplatama, drugom dohotku i autorskim honorarima

nedostupno

trajno

5.

Izvješće

Plan javne nabave

web stranica, preslika uz zahtjev

U zakonskom roku

6.

Kapitalne investicije

Podaci o sadržaju, financiranju, izvoditeljima i rokovima kapitalnih investicija

preslika uz zahtjev

U zakonskom roku

 

 Tajništvo raspolaže sljedećim informacijama:

 

Rb

Informacije

Opis sadržaja

Način osiguravanja pristupa informaciji

Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informaciji

1.

Dokumenti

Akti Srednje škole, zakonski i podzakonski propisi

preslika uz zahtjev

Trajno

2.

Upravni predmet

Upravni predmeti po žalbama i nadzoru

Uvid u predmet i preslika uz zahtjev

trajno

3.

Izvješće

Natječaji za zasnivanje radnog odnosa

Web stranica, preslika uz zahtjev

U zakonskom roku

4

Izvješće

Statistički podaci o zaposlenicima – ukupni zboj, kvalifikacija, stručna sprema

preslika uz zahtjev

U zakonskom roku

5

Izvješće

Osobni i posebni podaci o zaposlenicima

nedostupno

Trajno

6.

Izvješće

Informacije iz urudžbenog zapisnika, o poslanoj i pristigloj pošti

Preslika uz zahtjev

U zakonskom roku

7.

Izvješće

Informacije o arhiviranju dokumentacije, pretraživanju arhivske građe

Preslika uz zahtjev

U zakonskom roku

8.

Izvješće

Informacije o zaštiti na radu i zaštiti od požara

Preslika uz zahtjev

U zakonskom roku

3. NAMJENA

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 

4. NAČIN  OSIGURAVANJA

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

 

5. VRIJEME  OSIGURAVANJA OSTVARIVANJA  PRAVA NA PRISTUP  INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 

                                                                                                          RAVNATELJ:

                                                                                                          Željko Filjak, prof.

 

 

 

SREDNJA  ŠKOLA  ISIDORA  KRŠNJAVOGA  NAŠICE 

A. Cesarca 20

tel: 031/613-202

fax: 031/ 613- 473

e-mail: ss-nasice-501@skole.t-com.hr

KLASA:035-01/11-01/1.

URBROJ: 2149-11-01-11-03.

Našice, 15. prosinca 2011.

 

 

Na temelju odredbe članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 172/03., 144/10, 37/11. i 77/11.) ravnatelj SREDNJE ŠKOLE ISIDORA  KRŠNJAVOGA NAŠICE, dana 15. prosinca 2011. godine donosi

 

O D L U K U

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Službenik za informiranje u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice kao tijelu javne vlasti.

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

Članak 2.

Službenikom za informiranje imenuje se Manda Knežević, koji radi na radnom mjestu administratora škole.

 

Članak 3.

Službenik za informiranje:

- obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju,

- unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice kao tijela javne vlasti,

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                                                      RAVNATELJ:

                                                                                                                   Željko Filjak, prof.


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Školski godišnjak
Termini informacija
Promocija zanimanja
Erasmus+
Školski digitalni list

     TheLibar

 

 

 

E-DNEVNIK

  

E - DNEVNIK
Korisni linkovi
Kalendar
« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice / A. Cesarca 20, HR-31500 Našice / ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr / ured@ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr
preskoči na navigaciju