8. GEOMETRIJSKA ŠKOLA ODRŽAT ĆE SE 14. TRAVNJA 2018. S POČETKOM U 8:30

Program rada 8. Geometrijske Škole Stanka Bilinskog

I. Registracija sudionika na info pultu


II. Otvaranje rada GŠ u 8:30 sati (VND)

1. Glazbeni prilog - učenici OGŠ "Kontesa Dora" Našice

2. Kako je to bilo u 2017.? - kratki prikaz rada GŠ

3. Predstavljanje predavača i tema (od 8:30 do 9:00 sati)


III.Predavanja za nastavnike i radionice za učenike (OŠ i SŠ)

Vrijeme Predavanja za profesore Radionice za učenike
09:00 - 10:00 Cevain teorem s primjenom na točke trokuta
dr. sc. Helena Koncul, Građevinski fakultet u Zagrebu
GeomeTrivija
Blic kviz u formi Pub kviza
detalji
Dijagonale mnogokuta - rad s koncem na stiroporu
Branka Burazer prof. savjetnik
10:45 - 11:45 Rotacijska simetrija
Renata Pintar, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice
Škare, papir, naranča - radionica za učenike osnovnih škola
Nikolina Jakovljević i Marija Wolf Drozdek, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice
Kirigami-radionica za učenike srednjih škola
Darija Lozić i Zrinka Amidžić, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice

I. Nakon prvog predavanja i radionice u 10:00 slijedi pauza od 45 minuta za doručak.


II. Povratak svih sudionika Geometrijske škole u VND u 11:45 sati

a) osvrt na radionice

b) dodjela nagrada za Najljepšu geometrijsku sliku

c) podjela priznanja predavačima

d) završna riječ predavača i organizatora (od 11:45 do 12:15)

Ručak za predavače i goste u 13:00 sati.


NAJLJEPŠA GEOMETRIJSKA SLIKA
Za učenike srednjih i osnovnih škola osmišljen je nagradni natječaj za najljepšu geometrijsku sliku. Detalje natječaja pogledajte ovdje.
Dodekaedar (EN)