preskoči na sadržaj

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice

EU fondovi

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice - Projekti

Našice, veljača 2017.

E-learning 2011.

Šk. god. 2010. - 2011. naša škola je, kao škola partner Srednjoj školi Marka Marulića iz Slatine, sudjelovala u projektu Europske unije. Riječ je o programu IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala, točnije o uvođenju e-učenja u svrhu poboljšanja nastavnih procesa u strukovnim zanimanjima. Ciljna skupina je obuhvaćala 40 strukovnih nastavnika (dvadeset nastavnika iz naše škole), dok su krajnji korisnici bili 804 učenika strukovnih zanimanja. Projekt je uključivao edukaciju strukovnih nastavnika u području informatike i engleskog jezika te nabavu informatičke opreme u svrhu korištenja suvremenih tehnologija u nastavnim procesima s ciljem unapređenja znanja i vještina učenika strukovnih škola za stvaranje konkurentnog gospodarstva u skladu s potrebama tržišta rada. Koordinator projektnih aktivnosti u našoj školi bila je B. Knežević, prof.

Otisak srca 2012.

Dobitnici smo nagrade Otisak srca, za najinovativniji model volontiranja mladih u lokalnoj zajednici u 2012./2013., a kao nastavak aktivnosti, osnovan je 2013. god. školski volonterski klub Otvoreno srce čiji članovi djeluju i promiču volonterski angažman u školi i lokalnoj zajednici, građanski odgoj, razvoj aktivizma, solidarnosti te socijalnih vještina. Projektnu prijavu odradili su prof. G. Knežević i S. Kurucić, a provedbu aktivnosti preuzeo je prof. A. Cvijetović.

Učimo od najboljih 2013.

S ciljem podizanja kvalitete ugostiteljsko-turističkih kadrova, a time i jačanja ukupne turističke konkurentnosti Hrvatske, Ministarstvo turizma u svibnju 2013. objavilo je javni poziv za sufinanciranje troškova izrade projekta u sklopu programa Promocija zanimanja 2013. Opći ciljevi su: motiviranje mladih za ugostiteljsko-turistička zanimanja, povezivanje obrazovnih institucija i privatnog sektora, razvijanje poduzetničkog duha kod učenika, razvijanje timskog rada. Dogovoreno je partnerstvo sa Srednjom školom iz Orahovice te pripremljen zajednički projekt Učimo od najboljih koji je, uz drugih 14 srednjih škola, i dobio tražena financijska sredstva. Glavna projektna aktivnost bila je razvijanje trening centra za kadrove u turizmu i ugostiteljstvu. Projektu prijavu napisala je prof. S. Kurucić, a provedbu aktivnosti odradili su članovi ugostiteljskog aktiva.

Program održivog razvoja lokalne zajednice 2013.

Prijava projektnog prijedloga na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Program održivog razvoja lokalne zajednice 2013., s ciljem poboljšanja tehničkih uvjeta škole izmjenom dotrajale stolarije. Na prijavi su radili prof. S. Kurucić i G. Knežević. Prijedlog je odbijen.

Poduzetnički impuls 2013.

Prijava projektnog prijedloga za javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta, iz programa Poduzetnički impuls 2013., mjera D. Obrazovanje za poduzetništvo i obrte, s ciljem opremanja praktikuma i učionice za automehatroničare. Na prijavi su radili prof. S. Kurucić, G. Knežević i J. Kršan. Prijedlog je odbijen.

Modernizacija kurikuluma elektrostruke uvođenjem novih tehnologija u izradi tiskanih pločica 2014.

U sklopu javnog poziva Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II prijavili smo projektni prijedlog Modernizacija kurikuluma elektrostruke uvođenjem novih tehnologija u izradi tiskanih pločica.

Opći cilj je doprinijeti modernizaciji školskih kurikuluma u svrhu ojačanja kapaciteta strukovnih škola i pružanja suvremene nastave s ciljem stjecanja relevantnih znanja. Projektne aktivnosti usmjerene su edukaciji, nabavi nastavnih pomagala i suvremene opreme potrebne za ostvarenje ciljeva. Nositelj je Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, a partneri su dvije strukovne škole i tvrtka. Ciljne skupine su strukovni profesori i učenici educirani za stjecanje suvremenih kompetencija uz pristup najnovijim tehnologijama s ciljem podizanja njihove stručnosti te zapošljivosti. Na pisanju prijavnog obrasca radili su prof. B. Sabo, J. Kršan, B. Bošnjak, G. Knežević i S. Kurucić. Prijedlog je odbijen.

Ruksak pun kulture 2014.

Članovi kazališta i udruge za promicanje kreativnih aktivnosti mladih Tirena, predstavili su projekt Ministarstva kulture RH i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Ruksak (pun) kulture. Na prijavi projekta radili su prof. S. Kurucić i L. Mijatović.

Najljepši školski vrtovi 2014.

U organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i HRT-a, osvojili smo jednu od glavnih nagrada u sklopu projekta Najljepši školski vrtovi. Na projektnoj prijavi radile su prof. S. Kurucić i V. Franjin, a aktivnosti su provodile prof. S. Erdeš i Lj. Mihalj.

E-škole 2015.

Školske godine 2014./2015. odobren je projekt E-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola, kojeg smo prijavili na CARNet-ov javni poziv kojemu je cilj doprinijeti edukaciji osoblja i opremanju škole s informacijsko-komunikacijskom tehnologijom. S realizacijom projektnih aktivnosti kreće se tijekom 2016. godine. Sudjelovanjem u pilot projektu doprinijet će se suvremenijim nastavnim metodama i tehničkim uvjetima (oprema, mreža) za kvalitetniji odgojno-obrazovni rad. Prijavu za projektni prijedlog napisala je prof. S. Kurucić, a voditeljica projekta je prof. B. Knežević.

Šk. god. 2014./2015. škola sudjeluje u programu Erasmus + u projektu „How to teach busines?/How2Biz?“

Glavni koordinator programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 1 iz područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja je Ekonomsko-birotehnička škola iz Slavonskog Broda. Škole partneri bili su Ekonomska škola Braća Radić iz Đakova i naša škola. Glavni cilj projekta je osnažiti kapacitete nastavnika u zanimanju ekonomist kroz osposobljavanje u praktičnom i interaktivnom pristupu strukovnoj nastavi na primjeru dobre prakse u Irskoj. Mobilnost nastavnika je trajala od 11. do 17. siječnja 2015., a sudjelovalo je 10 nastavnika engleskog jezika i ekonomske grupe predmeta. U mobilnosti su sudjelovali prof. Lj. Kasapović, B. Bošnjak i L. Lovrić.

Education For Life 2015.

Šk. god. 2015./2016. škola sudjeluje, kao nositelj i koordinator projekta Education For Life, u sklopu programa Erasmus+. Opći cilj projektnih aktivnosti je doprinijeti povećanju stručnih kompetencija učenika strukovnih zanimanja (frizer, tehničar za elektroniku, automehatroničar, majstor kućnih instalacija, kuhar i konobar) kroz stručno osposobljavanje tijekom dvotjedne prakse u Irskoj u svrhu konkurentnosti na tržištu rada ili u svrhu nastavka školovanja. Mobilnost učenika bila je provedena od 5. do 20. ožujka 2016., a sudjelovalo je 22 učenika spomenutih zanimanja. Projektnu prijavu su napisali G. Knežević, S. Kurucić, B. Bošnjak i J. Brkić. U mobilnosti su sudjelovali profesori S. Kurucić, J. Brkić i Ž. Filjak.

Better Education, Beter Life 2015.

Šk. god. 2015./2016. škola prijavljuje projekt Better Education, Better Life, u sklopu programa Erasmus+. Opći cilj projektnih aktivnosti je doprinijeti povećanju stručnih kompetencija učenika strukovnih zanimanja (frizer, tehničar za elektroniku, kuhar) kroz stručno osposobljavanje tijekom dvotjedne prakse u Irskoj u svrhu konkurentnosti na tržištu rada ili u svrhu nastavka školovanja. Projektnu prijavu su napisali B. Bošnjak, S. Kurucić, G. Knežević i J. Brkić. Projekt je odobren te se nalazio na rezervnoj listi, no nije financiran zbog nedostatka financijskih sredstava.

INTERREG IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2016

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020. nastavak je suradnje dviju država, odnosno pograničnih regija iz prethodnog programskog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između dviju država sudionica programa. U sklopu tog javnog poziva naša je škola, kao nositelj, prijavila projekt modernizacije strukovnog obrazovanja (smjer tehničar za elektroniku i automehatroničar). Partneri na projektu su: Našička razvojna agencija, Somborska razvojna agencija te somborska strukovna škola. Na projektnoj prijavi radili su sljedeći profesori: B. Bošnjak, G. Knežević, S. Kurucić, B. Sabo i J. Kršan. Projekt je odbijen.

European Experience for SSIK's Students 2016.

Šk. god. 2016./2017. škola prijavljuje projekt, European Experience for SSIK's Students, u sklopu programa Erasmus+. Opći cilj projektnih aktivnosti je doprinijeti povećanju stručnih kompetencija učenika strukovnih zanimanja (tehničar za elektroniku, kuhar) kroz stručno osposobljavanje tijekom dvotjedne prakse u Portugalu i Španjolskoj u svrhu konkurentnosti na tržištu rada ili u svrhu nastavka školovanja. Projektnu prijavu su napisali G. Knežević, B. Bošnjak , J. Brkić i S. Kurucić. Projekt je odobren i provode se planirane projektne aktivnosti u šk. god. 2017./2018.

Energetska učinkovitost 2017.

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup. U suradnji s Osječko-baranjskom županijom ostvaren je projekt vrijedan 5 milijuna kuna za energetsku obnovu zgrade našičke srednje škole. Na pripremi projektne dokumentacije radili su prof. D. Bogojević, S. Kurucić i G. Knežević.

Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris 2017.

Ne dokolici, da sportu

Cilj projektnog prijedloga je doprinijeti jačanju kvalitete života učenika i građana, unaprijediti postojeću sportsku infrastrukturu, promicati dobrotu, humanost, društvenu odgovornost i jednake mogućnosti za sve građane.

Planirane projektne aktivnosti su:

1. Rekonstrukcija atletske staze – polaganje tartan podloge

2. Edukacijske aktivnosti: u sklopu redovne nastave tjelesne i zdravstvene kulture

3. Odgojno-obrazovne aktivnosti s djecom s poteškoćama u razvoju

4. Sportsko-rekreativne aktivnosti za građane

Rezultati planiranih projektnih aktivnosti nastavit će se primjenjivat i nakon završetka projekta kroz svakodnevno korištenje sportskog igrališta. Dodana vrijednost projektu je osmišljavanje programa i uključivanje osoba s Down sindromom u sportsko-rekreativne aktivnosti. Kako su škole javne ustanove, koje se financiraju iz državnog proračuna, osigurana je institucionalna potpora za temeljne djelatnosti u budućnosti. Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom. Projekt i njegovi rezultati kao javno dobro doprinose zajedničkim interesima. Projekt nije odobren. Na prijavi projekta radili su prof. A. Cvijetović, S. Kurucić i G. Knežević.

Projekt Suvremenim tehnologijama do inovativne nastave, prosinac 2017./ kolovoz 2018.

Riječ je o projektu kojeg provodi naša škola u suradnji s partnerom Srednjom školom Donji Miholjac. Projekt je financiran iz sredstava Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske u okviru Javnog poziva srednjim školama za dodjelu bespovratnih sredstava za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi 2017. Kroz projektne aktivnosti doprinijet će se promociji, jačanju kompetencija i podizanju kvalitete obrazovanja učenika u srednjim školama koje provode strukovne programe u sektoru poljoprivrede. Trajanje projekta je 8 mjeseci (prosinac 2017. – srpanj 2018.), lokacija planiranih projektnih aktivnosti su Našice i Donji Miholjac, a ukupna vrijednost projektnih aktivnosti iznosi  905.621,36 HRK. Voditelji projekta su: Krunoslav Kovačević, prof. (škola prijavitelj) i Dragan Kopić, prof. (škola partner). Članovi tima škole prijavitelja su: Verica Franjin, prof., Dušan Nekić, prof., Željko Filjak, prof., Goran Knežević, prof. i Sanja Kurucić, prof. Članovi tima škole partnera su: Kornelija Sambolek, prof., Ilija Obradović, prof., Nenad Perić, prof. i Mirta Grozdanić Falamić, prof.

Svrha projekta je ojačati ulaganja u školska poljoprivredna gospodarstva i praktikume te doprinijeti povećanju dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima škole ili školske zadruge. Opći cilj projekta je doprinijeti modernizaciji školskih kurikuluma u svrhu jačanja kapaciteta strukovnih škola i pružanja suvremene nastave s ciljem stjecanja relevantnih znanja i ujednačavanja uvjeta rada.

Ciljne skupine planiranih projektnih aktivnosti su strukovni profesori i učenici u sektoru poljoprivrede koji će biti educirani za stjecanje suvremenih kompetencija uz pristup najnovijim tehnologijama, metodama i sadržajima podižući tako svoju stručnost i zapošljivost te relevantnost kvalifikacija na tržištu rada. Krajnji korisnici su svi učenici i nastavnici partnerskih škola, osnovne škole, lokalna obiteljska poljoprivredna gospodarstva te uža i šira lokalna zajednica.

Planirane projektne aktivnosti su: opremanje stočarskog praktikuma, opremanje laboratorija za analizu tla, nabava gospodarskog vozila, nabava opreme za preradu voća i povrća te edukacijske aktivnosti u svrhu osposobljavanja nastavnika i učenika za korištenje novih tehnologija. Rezultati planiranih aktivnosti osnažit će europski razvojni plan naših škola. Projektnim aktivnostima želimo potaknuti održivu poljoprivredu i iskorištavanje prirodnog potencijala za proizvodnju te ojačati poduzetništvo i samozapošljavanje sa svrhom podizanja razine razvoja lokalnog gospodarstva.

Get Ready for New Challenges 2018.

Šk. god. 2017./2018. škola prijavljuje projekt, Get Ready for New Challenges 2018., u sklopu programa Erasmus+. Opći cilj projektnih aktivnosti je doprinijeti povećanju stručnih kompetencija učenika strukovnih zanimanja (tehničar za elektroniku, kuhar, konobar, agrotehničar, slastičar) kroz stručno osposobljavanje tijekom dvotjedne/trotjedne prakse u Českoj, Portugalu, Sloveniji i Italiji u svrhu konkurentnosti na tržištu rada ili u svrhu nastavka školovanja. Projektnu prijavu su napisali G. Knežević, B. Bošnjak, J. Brkić i S. Kurucić.Projekt je odobren u iznosu od 90 200,00 EUR, te slijedi provedba.


Termini informacija
 

 

 

E-DNEVNIK

  

E - DNEVNIK
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Korisni linkovi
 

 

 

Kalendar
« Studeni 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice / A. Cesarca 20, HR-31500 Našice / ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr / ured@ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr
preskoči na navigaciju