2020-10-27 14:27:36

Konačni rezultati natječaja za mobilnost učenika nakon provedenog intervjua

Konačni rezultati natječaja za mobilnost učenika u sklopu projekta

Europska praksa za bolje vještine

nakon održanog razgovora s kandidatima na engleskom jeziku

 

Učenici su bodovani bodovima na skali od 1 do 5 kao što je vidljivo iz tablice:

Razina usvojenosti

– broj bodova

Opis razine usvojenosti

Iznimna – 5 bodova

Učenik aktivno i spontano sudjeluje u dužemu neplaniranom razgovoru, kreativno upotrebljava primjerene jezične strukture, samostalno pokreće, održava i završava razgovor, preuzima pravo na riječ i točno upotrebljava osnovne fraze da dobije na vremenu prije nego što odgovori na pitanje. Samostalno se koristi složenijim leksičkim strukturama svojstvenima jeziku struke.

Vrlo dobra – 4 boda

Učenik uz povremenu pomoć aktivno sudjeluje u dužemu neplaniranom razgovoru, često upotrebljava primjerene jezične strukture te pokreće, održava i završava razgovor, preuzima pravo na riječ te često upotrebljava osnovne fraze da dobije na vremenu prije nego što odgovori na pitanje. Uz povremenu se pomoć koristi složenijim leksičkim strukturama svojstvenima jeziku struke.

Dobra – 3 boda

Učenik uz čestu pomoć upotrebljava primjerene jezične strukture pokreće, održava i završava duži neplanirani razgovor, povremeno preuzima pravo na riječ te upotrebljava osnovne fraze da dobije na vremenu prije nego što odgovori na pitanje. Uz čestu se pomoć koristi složenijim leksičkim strukturama svojstvenima jeziku struke.

Zadovoljavajuća – 2 boda

Učenik uz pomoć upotrebljava jezične strukture potrebne za sudjelovanje u dužemu neplaniranom razgovoru, pokreće razgovor i preuzima pravo na riječ te upotrebljava osnovne fraze da dobije na vremenu prije nego što odgovori na pitanje. Uz pomoć se koristi složenijim leksičkim strukturama svojstvenima jeziku struke.

Učenici su ostvarili sljedeće bodove:

4. razred tehničar za elektroniku

Rang lista:

fran123, 74 boda + 5 bodova LAV_33515, 72 boda + 5 bodova RAK_505, 65 bodova + 5 bodova 82vari, 64 boda + 5 bodova andrej123, 64 boda + 5 bodova šimun123, 62 boda + 5 bodova

Rezerva:

Re5YTB3k, 61 bod + 5 bodova

 

3. razred kuhar

Rang lista:

Pirati_034, 59 bodova + 5 bodova Maska_333, 56 bodova + 5 bodova Ljubicica_11, 57 bodova + 3 boda Len7ovo7, 50 bodova + 4 boda

 

3. razred slastičar

Rang lista:

NIKI321, 55 bodova + 3 boda Marija3137, 52 boda + 5 bodova Noki123, 53 boda + 3 boda Goran123, 51 bod + 5 bodova

Rezerva:

Torta321, 52 boda + 2 boda

 

Projektni tim

Našice, 27. listopada 2020.

 

 

 

 

 

 


Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice