2020-10-26 14:46:20

Natječaj u sklopu projekta Erasmus+ 2020. - za učenike, smjer automehatroničar

Klasa: 602-03/20-22/20

Urbroj: 2149-11-06-20-1

Datum: 26. listopada 2020.

 

SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE

raspisuje NATJEČAJ

 

za mobilnost učenika u svrhu sudjelovanja u projektnim aktivnostima u okviru ERASMUS+ programa KA1; Mobilnost u svrhu stručne prakse u školskoj godini 2020./2021.

 

PROJEKT MOBILNOSTI SREDNJE ŠKOLE ISIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE

Projekt Europska praksa za bolje vještine

 

Uvidom u dokumentaciju, utvrđeno je da je jedna prijava predana nakon isteka vremena, a jedna je prijava predana s nepotpunom dokumentacijom, a budući da je ostalo jedno nepopunjeno mjesto, škola raspisuje natječaj kako bismo popunili preostalo jedno (1) mjesto.

Odabir učenika izvršit će se prema uvjetima za prijavu, a izvršit će ga povjerenstvo u sastavu: ravnatelj, razrednik, profesor stručnih predmeta, profesor engleskog jezika i voditelj projekta.

AUTOMEHATRONIČAR, 3. razred

Redovan učenik/ca Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice koji/a treći razred zanimanje AUTOMEHATRONIČAR Učenik/ca mora imati dobar, vrlo dobar ili odličan uspjeh na kraju prethodno završenog razreda Učenik/ca mora imati dobru, vrlo dobru ili odličnu ocjenu iz Praktične nastave na kraju prethodno završenog razreda Učenik/ca mora imati dobru, vrlo dobru ili odličnu ocjenu iz predmeta Engleski jezik na kraju prethodno završenog razreda Učenik/ca mora imati dobro ili uzorno vladanje. Učenici koji imaju izrečenu pedagošku mjeru ukora Razrednog vijeća ili opomene pred isključenje nemaju pravo sudjelovati

Učenik/ca mora do 2. studenoga 2020. predati svoju prijavu (u zatvorenoj kuverti, naslovljenu Erasmus+ 2020.) u tajništvo škole (radno vrijeme od 6:30 do 14:30).

Dva/tri tjedna stručne prakse su na poziv i realizirat će se isključivo po odluci povjerenstva kao vid nagrade za učenike koji pokazuju radišnost te želju za stjecanjem novih znanja i vještina.

Učenici moraju za natječaj predati u tajništvo škole sljedeće dokumente:

1. Presliku svjedodžbe prethodno završenog razreda

2. Presliku osobne iskaznice

3. Izjavu roditelja da su suglasni za sudjelovanjem njihovog djeteta u projektnim aktivnostima (Obrazac 1)

4. Europass CV na hrvatskom i engleskom jeziku  (Obrasci 2 i 3)

- više informacija i primjere pronađite u Priručniku s uputama za popunjavanje (na web stranici škole) ili na sljedećoj adresi

https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae/examples

5. Kratku zamolbu (Obrazac 4)

6. Motivacijsko pismo (Obrazac 5) - postoje kratke upute za pisanje motivacijskog pisma na web stranici škole

7. Pismo preporuke nastavnika jednog stručnog predmeta ili nastavnika stručne prakse (Obrazac 6)

8. Suglasnost za objavljivanje osobnih podataka (Obrazac 7)

VAŽNA NAPOMENA:

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće biti prihvaćene.

Rezultati natječaja bit će objavljeni 3. studenoga 2020. na web stranici škole. Pravo žalbe može se ostvariti do 9. studenoga. Žalbu predati u tajništvo škole do 9. studenoga 2020.

Kriteriji za bodovanje:

Opći uspjeh prethodnog razreda: odličan – 5 bodova, vrlo dobar – 4 boda, dobar – 3 boda Ocjena iz engleskog jezika: odličan – 5 bodova, vrlo dobar – 4 boda, dobar – 3 boda Preporuka nastavnika (20 bodova najviše, 0 najmanje) Vladanje – uzorno 4 boda, dobro 1 bod Ocjena iz praktične nastave: odličan – 5 bodova, vrlo dobar – 4 boda, dobar – 3 boda Zbroj ocjena iz svih stručnih predmeta.

ŠKOLA U SURADNJI S PARTNERIMA ORGANIZIRA UČENICIMA SLJEDEĆE:

Roditeljski sastanci za navedene razrede Dodatne jezične pripreme za engleski jezik u trajanju od 30 sati za učenike čija mobilnost traje 2 tjedna Online tečaj engleskog jezika za učenike kojima mobilnost traje 3 tjedna Dodatne jezične pripreme iz engleskog jezika (stručni engleski jezik) u trajanju od 10 sati za učenike čija mobilnost traje 3 tjedna Psihološku pripremu za obavljanje stručne prakse u trajanju od 2 sati Stručnu pripremu za obavljanje stručne prakse u trajanju od 10 sati Kulturološku pripremu, u suradnji s partnerskom organizacijom Kupovina zrakoplovnih karata Prijevoz do i od zračne luke Kvalitetan smještaj uz osiguranu prehranu Kvalitetno radno mjesto za pohađanje stručne prakse, u suradnji s partnerskom organizacijom Osobe u pratnji (profesori škole) Pokaz za lokalni prijevoz Financijska sredstva za životne troškove Osiguranje od nezgode na radnom mjestu, putno osiguranje te osiguranje od odgovornosti Europsku zdravstvenu iskaznicu 24 satni hitni kontakt pratitelja i partnera Svi sudionici dobit će Europass Mobility i certifikat o obavljenoj stručnoj praksi te ECVET dokument kao dokaz o pohađanju inozemne stručne prakse

 

SVA PLAĆANJA ZA UČENIKE I SVE DOZNAKE UČENICIMA SE OBAVLJAJU PREMA PROPISIMA EUROPSKE KOMISIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice