2020-01-09 10:05:59

Ponuda broj 6 - rezultati odabira

Na sastanku održanom 7. siječnja 2020. u 19:25 sati povjerenstvo za provedbu javnog poziva ustanovilo je da je na javni poziv broj 6 pristiglo ukupno 4 ponude turističkih agencija. Nakon javnog otvaranja i tajnim glasovanjem, većinom glasova odbrane su 3 ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku za 3.fai, 4.pto, 3.a ugo i 1. opo razreda 10. siječnja 2020. u 18:40 sati u prostorijama škole.

 

Odabrane ponude su:

  1. MARE PANONIUM TOURS, d.o.o., Vinkovci
  2. ASTRALIS travel d.o.o., Slavonski Brod
  3. ALGA travel agency d.o.o. Zagreb

ODLUKA

KONAČNA ODLUKA


Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice