2019-12-23 12:43:42

Javni poziv - ponuda broj 7

Temeljem članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15) i Odluke o datumu i sadržaju javnog poziva koju je donijelo Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvan učioničku nastavu 2. b opće gimnazije i 2. elektro održanog 11. prosinca 2019. godine, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice objavljuje:

Javni poziv za školsku ekskurziju učenika 2.b opće gimnazije i 2. elektro u BEČ, SOPRON, KOLJNOF.

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" - Broj ponude: 7

Rok za dostavu ponuda: 15. 1. 2020.

Javno otvaranje ponuda: 21. 1. 2020. u 19:30 sati u prostorijama škole.

Obrazac ponude preuzmite OVDJE.


Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice