2019-11-29 08:56:27

Izvanučioničku nastavu učenika 2. strojara (automehatroničar/instalater kućnih instalacija), 2. osobne usluge (frizerIsoboslikar) i 3. AGRO na Kvarner ili Istru u trajanju 4 dana

SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE                                             

KLASA: 602-03/19-05/13. 

URBROJ: 2149-11-01-19-07. 

Našice, 26. studenoga 2019.

 

 

Temeljem članka 14. i 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva izbora ponude za izvođenje izvanučionične nastave i roditelji  nakon javne prezentacije ponuda i provedenog tajnog glasovanja, većinom glasova dana 26. studenoga 2019. godine donosi sljedeću:

O D L U K U

I.

U postupku provedbe javnog poziva i izbora ponuda za izvanučioničku nastavu učenika 2. strojara (automehatroničar/instalater kućnih instalacija), 2. osobne usluge (frizerIsoboslikar) i 3. AGRO na Kvarner ili Istru u trajanju 4 dana, većinom glasova odabire se ponuditelja:

Turistička agencija Astralis d.o.o. Slavonski Brod.

 

II.

Rezultati odabira ponuda objavit će se na internetskim stranicama Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice.

 

III.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                  PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA:

                                                                                              Josip Kršan, prof.

           

DOSTAVITI:

Razrednicima 2. strojara (automehatroničar/instalater kućnih instalacija), 2. osobne usluge (frizerIsoboslikar) i 3. AGRO Školski odbor Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice Vijeće roditelja Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice Pismohrana, ovdje

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice