2019-11-26 09:10:47

Javni poziv - Ponuda broj 1

Temeljem članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15) i Odluke o datumu i sadržaju javnog poziva koju je donijelo Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 3.a i 3.b razreda ekonomske struke održanog 14. studenoga 2019. godine, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice objavljuje:

Javni poziv za školsku ekskurziju učenika 3.a i 3.b razreda ekonomske struke u SKOPJE, OHRID, ALBANIJU, CRNU GORU I DUBROVNIK.

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" - Broj ponude: 1

Rok za dostavu ponuda: 09. 12. 2019.

Javno otvaranje ponuda: 12. 12. 2019. u 19:30 sati u prostorijama škole.

Obrazac ponude broj 1 preuzmite OVDJE.


Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice