2019-10-29 11:48:53

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice raspisuje NATJEČAJ

za mobilnost učenika u svrhu sudjelovanja u projektnim aktivnostima u okviru ERASMUS+ programa: „Lernen mit Spass - Unterrichten mit modernen Lernmethoden“ (Učenje sa zadovoljstvom – poučavanje suvremenim metodama učenja) 2019./2021.

Cilj ovog projekta je potaknuti učenike na učenje njemačkog jezika, upoznavanje novih metoda poučavanja i digitalnih alata te upoznavanje školskih sustava i kulturno-povijesnih znamenitosti zemlje domaćina. Glavni koordinator je Poljska, a škole partneri su: Mađarska, Italija, Španjolska i Hrvatska.

 

Projekt mobilnosti Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice

„Lernen mit Spass - Unterrichten mit modernen Lernmethoden“

 

U mobilnost će biti uključeno 16 učenika i 8 nastavnika, po svakoj mobilnosti 4 učenika i 2 nastavnika. Mobilnost će trajati 5 dana (+2 dana putovanje).

 

mobilnost – Italija (veljača 2020.) mobilnost – Poljska (travanj 2020.) mobilnost – Mađarska (listopad 2020.) mobilnost – Španjolska (siječanj 2021.)

 

Učenici će tijekom boravka u navedenim zemljama biti smješteni u obitelji i trebali bi uzvratiti gostoprimstvo kada Hrvatska bude domaćin. Učenici će tijekom boravka sudjelovati u radionicama i aktivnostima organiziranima od strane domaćina.

 

Odabir učenika izvršit će se prema uvjetima za prijavu, a izvršit će ga povjerenstvo u sastavu: ravnatelj Željko Filjak, prof., Marina Međurečan, prof., Dunja Irha Baričević, prof., Manuela Kojić, školski knjižničar i voditelj projekta Mirjana Rajić Zebić, prof.

Uvjeti za prijavu mobilnosti u inozemstvo:

Redovan učenik/ca Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice koji/a pohađa drugi/treći/četvrti razred smjer opća gimnazija Redovan učenik/ca Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice koji/a pohađa drugi/treći/četvrti razred smjer jezična gimnazija Redovan učenik/ca Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice koji/a pohađa drugi/treći/četvrti razred smjer prirodoslovno-matematička gimnazija Učenik/ca mora imati vrlo dobar ili odličan uspjeh na kraju prethodno završenog razreda Učenik/ca mora imati vrlo dobru ili odličnu ocjenu iz predmeta Njemačkog jezika na kraju prethodno završenog razreda Učenik/ca mora imati dobro ili uzorno vladanje Učenik/ca koji su sudjelovali u e-Twinning projektima Učenik/ca koji su sudjelovali u kulturnim i javnim aktivnostima Škole

Učenik/ca mora do 4. studenoga 2019. predati svoju prijavu (u zatvorenoj kuverti, naslovljenu Erasmus+ 2019.) u tajništvo škole (radno vrijeme od 6:30 do 14:30).

Učenici moraju za natječaj predati u tajništvo škole sljedeće dokumente:

1. Presliku svjedodžbe prethodno završenog razreda

2. Presliku osobne iskaznice

3. Motivacijsko pismo ( kratke upute za pisanje motivacijskog pisma u prilogu)

4. Certifikat o provedenom e-Twinning projektu

5. Pismenu izjavu nastavnika koji je provodio kulturnu ili javnu aktivnost/i u školi o sudjelovanju učenika/ce

Rezultati će biti objavljeni do 6. studenoga 2019. na web stranici škole. Pravo žalbe može se ostvariti do 12. studenoga 2019. Žalbu predati u tajništvo škole do 12. studenoga 2019.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja obavit će se intervju 14. studenoga 2019. u 13.30 sati u knjižnici.

 

U prilogu:

1. Suglasnost roditelja

2. Privola

3. Smjernice za pisanje motivacijskog pisma

 


Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice