2019-10-25 10:26:30

Terenska nastava učenika ekonomske struke

Učenici 3. b ek razreda 22. listopada 2019. godine posjetili su Financijsku agenciju (FINA) u Našicama u sklopu predmeta Vježbenička tvrtka. Cilj posjeta bila je prezentacija na temu Kako osnovati tvrtku u Republici Hrvatskoj. Prezentaciju nam je održala gđa. Andrijana Čiček koja nas je upoznala sa servisom HITRO.HR koji služi za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom. Saznali smo kako se može osnovati društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.). Također saznali smo o osnivanju d.o.o. ili j.d.o.o. putem servisa e-Tvrtka te o otvaranje obrta. Učenici su se upoznali i sa načinom  poslovanja  Registra poslovnih subjekata.

Danica Čiček, prof. i Željka Pajnić, prof.

 


Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice