2019-07-15 10:30:35

DRŽAVNA MATURA - JESENSKI ROK

PRIJAVA ISPITA:   od 20. 07. 2019. do 31. 07. 2019.

Učenici koji nisu pristupili ispitima državne mature u ljetnom roku ili nisu položili ispite državne mature, a žele ispraviti negativnu ocjenu, trebaju prijaviti nepoložene ispite za jesenski rok.

Postupak prijave je isti kao za ljetni rok,  putem naslovnice mrežne stranice www.postani­student.hr, a može se prijaviti druga razina ispita u odnosu na ljetni rok.

Učenici ne trebaju doći u školu potpisati prijavnice.

Učenici koji žele popravljati pozitivnu ocjenu također moraju prijaviti ispite za jesenski rok.

Ako je ocjena u jesenskom roku slabija, učeniku ostaje ocjena iz ljetnog roka koja je bolja.

Učenici koji popravljaju ocjenu iz pozitivno ocijenjenih ispita obvezni su uplatiti novčanu naknadu za troškove polaganja ispita.

Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita na njihovim stranicama, na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. 

Treba paziti na rok za uplatu.

Ako uplata nije evidentirana niti nakon 5 dana, Centru treba poslati skeniranu uplatnicu na mail uplata.dm@ncvvo.hr

Detaljne informacije o rokovima prijava, odjava i uplata treba pratiti na mrežnoj stranici Postani student.


Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice