2017-11-29 12:40:11

Javni poziv za školsku ekskurziju u Prag - Ponuda broj 5

Temeljem članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15) i Odluke o datumu i sadržaju javnog poziva koju je donijelo Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 3.  razreda jezične gimnazije, 3. razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije i 3. razreda elektrotehničkog smjera - tehničar za elektroniku, na sastanku Povjerenstva održanom 28. studenog 2017. godine, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice objavljuje:

Javni poziv za školsku ekskurziju učenika 3.  razreda jezične gimnazije, 3. razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije i 3. razreda elektrotehničkog smjera - tehničar za elektroniku.

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom"Javni poziv - ne otvaraj" - Broj ponude: 5

Rok za dostavu ponuda:  12. 12.  2017.

Javno otvaranje ponuda:   18. 12.  2017. u  19,30 sati u prostorijama škole.

Obrazac ponude broj 5 preuzmite OVDJE.


Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice