preskoči na sadržaj

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice

 > Natječaj
Natječaji

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO RADNO VRIJEME - koordinator/ica projekta

Autor: Barbara Knežević, 9. 7. 2020. 22:27

Na temelju članka 99.a stavka 12 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN: 87/08., 86/09.,92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. 152/14. , 7/17.,  68/18., 98/19. i 64/20.), članka 6., 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u  Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice i članka 11. stavka 1. Pravilnika o radu Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, ravnatelj Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice raspisuje 

 

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO RADNO VRIJEME

 

 1. Koordinator/ica projekta – 50 % radnog vremena (4 sata) na poslovima koordinacije i upravljanja projektom na projektu RCK  ELPROS na određeno, nepuno radno vrijeme najduže do 6. prosinca 2023. odnosno za vrijeme trajanja provedbe projekta – 1 izvršitelj (m/ž)

 

Kandidat/i moraju pored općih uvjeta moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:    

 • Viša ili visoka stručna sprema/magistar struke iz područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • iskustvo u radu na projektima: minimalno 1 godina radnog iskustva

 

Uz pismenu prijavu koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu, ( preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o radnom iskustvu
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 1 mjesec) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem radni odnos ne postoje zapreke iz članka 106. stavka 1.,2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN: 87/08., 86/09.,92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. 152/14. , 7/17.,  68/18., 98/19. i 64/20.)

 

Trajanje radnog odnosa  – predviđeno za vrijeme trajanja projekta uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu   predočiti u izvorniku.

Kandidati u prijavi na natječaj moraju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, e-mail adresa ako je kandidat ima, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Kandidat/kinja koji/a s poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi pozvati se na to pravo prednosti koje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze.

 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine 42/18.), prijavom na natječaj, kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na razgovor koji će se održati 20. srpnja 2020. godine u 10,00 sati u prostorijama škole.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-u te oglasnoj ploči i web-u škole. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Natječaj je objavljen 9.7.2020. godine, a traje do 17.7.2020. godine.

 

Natječaj se objavljuje na osnovu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava privremenog modaliteta s ograničenim rokom dostave projektnih prijedloga: Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo

Referentna oznaka: ESF-RCK ELPROS, UP.03.3.1.04.0015 od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu :

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Augusta Cesarca 20, 31 500 Našice u zatvorenoj omotnici s naznakom » Natječaj za koordinator/ica projekta – ne otvaraj «

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

O izboru kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

KLASA: 602-03/20-22/4

URBROJ: 2149-11-01-20-01

U Našicama, 7. srpnja 2020.

 

RAVNATELJ:

Željko Filjak, prof.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Termini informacija
Erasmus+
Školski digitalni list

     TheLibar

 

 

 

Online čitaonica

E-DNEVNIK

  

E - DNEVNIK
Korisni linkovi
Kalendar
« Lipanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice / A. Cesarca 20, HR-31500 Našice / ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr / ured@ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr
preskoči na navigaciju